0

Informatie volgens § 5 TMG (Duitse Telemediawet)

Niederrhein Tourismus GmbH
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen, Duitsland

Tel.: +49 (0) 21 62 / 81 79 03
Fax.: +49 (0) 21 62 / 81 79 180
E-mail.: info@niederrhein-tourismus.de

Inschrijving in het register

Bedrijfsleidster: Martina Baumgärtner
Rechtelijke instantie: Mönchengladbach
Belastingnummer: 102/5834/1078
HRB-nr.: 10823

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 lid 2 RStV
Martina Baumgärtner (V.i.S.d.P. (verantwoordelijke in de zin van het persrecht))

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht,  doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar redenen te zoeken, die duiden op een illegale activiteit.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijft hierdoor onaangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete inbreuk op een recht mogelijk. Bij het ontdekken van een overeenkomstige schending van een recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op diens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De desbetreffende aanbieder of exploitant van de gelinkte pagina’s is altijd aansprakelijk voor de inhoud ervan. De gelinkte pagina’s worden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke strafbare feiten. Er was op het tijdstip van linken geen herkenbare aanduiding op een illegale inhoud.

Een permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina’s is echter zonder concrete informatie van een inbreuk op het recht niet redelijk. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitant van de pagina gecreëerde inhoud en werk op deze pagina’s is onderhevig aan het Duits auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, verspreiden en iedere manier van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. producent. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privé-doeleinden, niet voor commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet werd samengesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dergelijke gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, willen wij u vragen, ons dit mee te delen. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Bron: https://www.e-recht24.de